Om oss 

Vi, Ellinores storasyster Elin, lillasyster Lovisa, mamma Lottie, bonuspappa Jörgen
och storasyster Elins sambo Thomas skapade denna minnesfond till ljust minne av vår älskade Ellinore.

Minnesfondens syfte är att stötta efterlevande syskon i sorg.

Efterlevandestöd till syskon är under all kritik i dagens Sverige.

Vi vill göra skillnad och vara goda medmänniskor i denna svåra situation.

Vi är ödmjuka och tacksamma för ditt bidrag.

Vi trodde att det fanns ett skyddsnät när man drabbas av det värsta som kan  hända,
när familjen förlorar ett barn, ett syskon, en älskad familjemedlem.

I vår familj kämpar vi för att våra barn som finns kvar hos oss ska få den hjälp de har rätt till och som de så väl behöver.

Bristen på stöd till syskon i sorg är vi tyvärr inte ensamma om!

När vi läste Aftonbladets artikel: "Bättre stöd till dem som finns kvar efter ett självmord"
förstod vi....att vi är inte unika.

"En intervjustudie med syskon som mist en bror eller syster genom självmord (Rosanna Pettersen), liksom Bris och Röda Korsets arbete med familjer, visar att unga ofta blir bortglömda i förlusten.

Samtidigt som föräldrar och andra närstående är mitt uppe i sin egen kris är barnen helt utlämnade till de vuxna för att få hjälp. Många av de föräldrar som deltog i den nationella studien önskade, och saknade, professionell hjälp för syskonen till det döda barnet.


Ett självmord drabbar såväl barn som vuxna i en familj. Trots det visar Folkhälsorapporten (2010) att landsting och kommuner saknar former för gemensant stöd till dem som drabbas."

"Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger. Arbetet med att förebygga självmord är livsviktigt - men lika viktigt är att vi har resurser och kompetens att ta hand om dem som blir kvar."

Läs hela artikeln:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article18018250.ab

 

Våran och Elle´s historia 

Hösten 2013 kontaktades vi av Mary Mårtensson från Aftonbladet gällande en artikelserie
om syskon i sorg efter ett kärt syskons suicid.

Här kan ni läsa hela artikeln om våran och Ellinores historia:

Operationen tog Ellinores sista livsvilja

Syskonen fick ingen hjälp när systern dog

Stora brister i hanteringen på sjukhuset
 

 

 

 

Vi trodde att vi var unika!